آیا صدای من به شما میرسد هنوز؟!
آری سوال بیخود من وحی نازل است
حتمأ صدای تک تک ما را شنیده ای
این لطف بر تمامی افراد شامل است...
:)
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/16 - 21:19
پیوست عکس:
photo_2018-04-18_22-34-30.jpg
photo_2018-04-18_22-34-30.jpg · 600x462px, 42KB