در هر اجتماعی ،
که بیشتر قسم خورده شود ...
آن اجتماع ،
خراب‌تر و مردمش دروغگوترند !

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/20 - 14:00