یافتن پست: #مبـــــــــــــــــارکــــــ..

MahnaZ
zimg_009_9.jpg MahnaZ
Mostafa
{-218-}

،
زنجیره ای از آغازهاست…
تا به رنگ واقعیت ببخشیم.
امیدوارم تمامی آغازهای تو،
از نیزه های آفتاب گردند.
و تمامی تو،
گرمی را نوید دهند

در آسمان آرزوها و فرود در فرودگاه را برایت آرزومندم
{-241-} {-241-}
البته با تاخیر ....

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ