یافتن پست: #سنگیـ

bamdad
bamdad
مرد بودن قـــانـــون دارد!
الکے نیستـ !
بایـد محکمـ باشے ،
متیـن باشے ،
یکـ دل باشے و یکـ رنگـ !
بایـد با تمامـ توانتـ تکیـﮧ گاهـ شوے !
بایـد درد دل بشنوے !
آرامش ببخشے !
بایـد بغـض هایتـ را بخورے ...
بایـد سنگیـن باشے !
یاد بگیرے پـدرے کنے !
زمیـن بایـد لذتـ ببرد از اینکـﮧ گامهاے تــو را مے پذیرد !
و پر رنگـ تر از همـﮧ ے ایـن ها، بایـد مـرد باشے !


{-39-}
دیدگاه · 1393/04/21 - 21:38 ·
7
zahra
zahra
از בرבهاے ڪوچـڪ است

ڪہ آבم مےنالـב

ضربہ ڪہ سنگیـטּ باشـב

لـال میشوے...
دیدگاه · 1393/02/10 - 14:55 ·
6
zoolal
zoolal
اسممـ را نگهـ میــــدارد،
خودمـ را ،
و ـــ ـــ ــ ــ ـ را ـــــ ــــ دانم
دیدگاه · 1393/01/13 - 18:05 ·
4
bamdad
bamdad
مرد بودن قـــانـــون دارد!
الکے نیستـ ! بایـد محکمـ باشے ،
متیـن باشے ، یکـ دل باشے و یکـ رنگـ !
بایـد با تمامـ توانتـ تکیـﮧ گاهـ شوے !
بایـد درد دل بشنوے ! آرامش ببخشے !
بایـد بغـض هایتـ را بخورے ... بایـد سنگیـن باشے !
یاد بگیرے پـدرے کنے !
زمیـن بایـد لذتـ ببرد از اینکـﮧ گامهاے تــو را مے پذیرد !
و پر رنگـ تر از همـﮧ ے ایـن ها،
بایـد مـرد باشے !

{-9-}
ıllı YAŁĐA ıllı
ıllı YAŁĐA ıllı
به بعــضیام باس گفت ؛ بنـــداز دنـــده یک ، یه خورده سنگیـــن باشی... {-15-}
MahnaZ
11.jpg MahnaZ
باید بود,

دور از دسترس,

باید بود و !

ﮯ کـه باشـﮯ مـیکنند

و از رویت مـیشوند...
iman
iman
نـﮧ اینـکِـﮧ زانـو زدِه بـاشمْـ ـ

نـــــــﮧ!

فـقط تـَنهـایــ ــے سنگیــטּ اَسـتــ...!!!
دیدگاه · 1392/06/10 - 15:41 ·
6
♥هـــُدا♥
42dada4db9f177f376508cba90a9e14c-425.jpg ♥هـــُدا♥
به بعضیا باس گـفت این جمله دوســتت دارم...

سلام و احوال پرسیـــ نیــس که به هرکی میرسی میــگی...

سنگیـن باش یِکم...
دیدگاه · 1392/05/24 - 10:53 ·
4
しѺ√乇 MσstᗩƑᗩ ᵐ しѺ√乇
しѺ√乇 MσstᗩƑᗩ ᵐ しѺ√乇
تو را گم کـــ ـــــرده ام امـــ ــــروز

و حالا لـــ ـــحظه های من

گرفـــ ـــتار سکوتـــ ــــی سـرد و سنگیـــ ــــن اند.

و چشمانــ ــم که تا دیروز به عشــــ ــــقت می درخشیدند

نمی دانـــ ـــی چه غمگیـــ ـــن اند...

چراغ روشــــ ــــن شب بـــــــ ــــود

برایــــ ــــم چشمهــــ ــــای تو

نمی دانــــ ـــــم چه خـــ ــــواهد شد...

پر از دلـــ ــــشوره ام

بـــــ ــــی تاب و دلگــــ ــــیرم
... ادامه
دیدگاه · 1392/05/21 - 11:36 ·
2
محـبـوبـهـ
13706340565.jpg محـبـوبـهـ
بهــای سنگیـــنــی دادم. . . تــا فهمـــیـدم کـســی را کـه \"قـصـد\" مــانـدن نـدارد. . . بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!
دیدگاه · 1392/04/21 - 00:02 ·
9
♥هـــُدا♥
42731543149937366120.jpg ♥هـــُدا♥
چشــمــآنِ اشــکیَم بستـــهـ میشَوَد...


خـــآب اســت کــِ بَر پــلک هــآیَم سنگیــنی میــکنَد...


گــَرمــآیَ تــنی رآ در آغـــوشَم احســـاس میکنَم...


بـویَ عَطــرِ مــردآنهـ ات رآ میشنــــآسَم...


ولــی چشمــانَم رآ کــِ بــاز میکنَم جــآیِ خــآلی ات کنـــآرَم


قَلبَم رآ بِ درد میآورَد...


تـــــــ و نیســــتی....


صـــورتَم غــَرقِ بــآرآن میشَوَد...
... ادامه
shaghayegh(پارتی_السلطنه)
1340643145490825_large.jpg shaghayegh(پارتی_السلطنه)
کمــــی مهـربـانتــــــر بــاش لطفــــاً ... !

برای شـــانــه ام سنگیــــن استــــــــــ ...

.... ایــن ....

... ســرسنگینـــی هــا ...
... ادامه
دیدگاه · 1392/01/17 - 02:31 ·
4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ